Gegevensbescherming en privacy

Gegevensbescherming

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens bevat en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert het gesprek. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte weergave van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging de overhand hebben. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd. Hostingservices van derden Als onderdeel van de verwerking namens ons, levert een externe provider hosting- en websiteweergaveservices voor ons. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren die voor dit doel in de online winkel worden aangeboden, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier toegelichte kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

2. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en bij het openen van een klantaccount

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, sms, telefoontje of e-mail) of bij het openen van een klantaccount. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken of om uw contact of het openen van een klantaccount te verwerken en u de bestelling en/of het openen van een account of het verzenden van het contact niet kunt voltooien zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG om het contract en uw vragen te verwerken. Nadat het contract is voltooid of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons voorbehouden het recht om de gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door een daarvoor voorziene functie in het klantaccount te gebruiken.

3. Gegevens delen

Voor de uitvoering van het contract conform artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de AVG geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de bank die belast is met de betaling en eventueel door ons gemachtigde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienst om betalingen te verwerken. Sommige van de geselecteerde betalingsdienstaanbieders verzamelen deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder registreren. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing. Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan de geselecteerde verzenddienstverlener conform artikel 6 lid 1 zin 1 lit kan contact met u opnemen vóór levering ten behoeve van kennisgeving of coördinatie van de levering. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het onderstaande contactadres. Na intrekking zullen wij de gegevens die u hiervoor heeft verstrekt wissen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u zullen informeren u in deze verklaring.

De verzending vindt plaats via het verzendportaal "SendCloud" (SendCloud GmbH, Kanalstr. 10, 80538 München). In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG geven wij uw gegevens alleen door aan SendCloud ten behoeve van de verwerking van uw online bestelling. Gegevens worden alleen doorgegeven als dit daadwerkelijk nodig is voor de verwerking. Details over de gegevensbescherming van SendCloud zijn te vinden op de SendCloud-website op www.sendcloud.de/datenschutz/ .

 

4. SMS, bellen, e-mailnieuwsbrieven, e-mailreclame bij inschrijving op de nieuwsbrief

We sturen terugkerende automatische advertenties via sms. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde. STOP om te annuleren, HELP voor hulp. Bericht- en datatarieven zijn van toepassing.

We sturen ook e-mails: als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u worden verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1. . 1 zin 1 letter a AVG. Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze zullen informeren verklaring. De nieuwsbrief wordt verzonden door een dienstverlener als onderdeel van de verwerking namens ons, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

doel van de verwerking Contactformulier en online chat Account aanmaken Commercieel verzoek
Persoonsgegevens verzameld Bedrijfsnaam, en met betrekking tot de door de Klant aangewezen wettelijke vertegenwoordiger en voorkeurscontactpersoon: voor- en achternaam; E-mailadres; Mobiele telefoonnummer. Bedrijfsnaam, en met betrekking tot de door de Klant aangewezen wettelijke vertegenwoordiger en voorkeurscontactpersoon: voor- en achternaam; E-mailadres; Mobiele telefoonnummer. idem.
doel van de verwerking Precontractuele uitwisselingen, beantwoorden van verzoeken om informatie. Sluiting van contracten, verwerking van bestellingen, beheer van facturatie en betalingen, communicatie met de klant voor de uitvoering van het contract, dienst na verkoop, behandeling van eventuele geschillen. Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen, opnieuw contact opnemen met de klant na de bestelling, uitvoeren van statistische onderzoeken
Legale basis Uitvoering van het contract (precontractuele maatregelen) of, als het verzoek een ander doel heeft, de legitieme belangen van smsmode bij het beantwoorden van verzoeken Nakoming contract Wettelijke verplichtingen (boekhouding) Gerechtvaardigde belangen van smsmode in het kader van haar commerciële activiteit en klantenwerving
Duur van opslag en archivering 3 jaar Opslag: zolang het klantaccount actief is

Archivering: 5 jaar vanaf de datum van verwijdering van de klantaccount met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte (verjaringstermijn).

Facturen: 10 jaar vanaf bestelling (wettelijke verplichting)

Opslag: 3 jaar vanaf de datum van het laatste contact door de klant

 

5. Recensies op Trustpilot

We kunnen per e-mail contact met u opnemen om u uit te nodigen om diensten en/of producten die u van ons heeft ontvangen te beoordelen om uw feedback te verzamelen en onze diensten en producten te verbeteren. We gebruiken een extern bedrijf, Trustpilot A/S ("Trustpilot"), om uw feedback te verzamelen. Verzamel feedback, wat betekent dat we voor dit doel uw naam, e-mailadres en referentienummer delen met Trustpilot. Als u meer wilt lezen over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, kunt u hun privacybeleid hier vinden.

 

6. Cookies en webanalyses

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u zien in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

 

Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browser onder de volgende links: Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies Safari™: https://support .apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 Firefox™ https://support.mozilla. org /de/kb/cookies-allow-and-reject Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden geanonimiseerde IP-adres wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na beëindiging van ons gebruik van Google Analytics worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield. U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u klikken op Analytics uitschakelen om toekomstige registratie door Google Analytics op deze website te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Gebruik van YouTube-video's Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het weergeven en afspelen van video's van de provider "Youtube", een onderdeel van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie initieert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Ongeacht of de ingesloten video's worden afgespeeld, wordt bij elk bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen kan activeren. Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Gebruik van Google AdWords Conversion Tracking Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, in het kader van Google AdWords, het bijhouden van conversies door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

We gebruiken Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Met betrekking tot de advertentiecampagnegegevens kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke advertentiemaatregelen zijn. Wij zijn geïnteresseerd om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website voor u interessanter te maken en om een ​​eerlijke berekening van advertentiekosten te realiseren. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet via de websites van AdWords-klanten kunnen worden gevolgd. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door

U kunt de Google-cookie voor het bijhouden van conversies in uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op het volgende internetadres: http://www.google.de/policies/privacy/ U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze met een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware te voorkomen of door gebruik te maken van de download en installeer de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet worden gebruikt of slechts in beperkte mate worden gebruikt, als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld. 

7. Adverteren via marketingnetwerken Google AdWords Remarketing

We gebruiken Google Adwords om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor dit doel wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde remarketingcookie door Google geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Na beëindiging van ons gebruik van Google AdWords Remarketing worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven dat uw web- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op de website ziet, te personaliseren. web zie. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroepenlijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken.

Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield. Via deze link kunt u de remarketingcookie uitschakelen. Ook kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies van de Digital Advertising Alliance en hiervoor instellingen maken. Facebook Custom Audience via het pixelproces Deze website maakt gebruik van de "Facebook-pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). Op deze manier kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige advertenties te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dus we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com /over/privacy/). U kunt Facebook en haar partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden geplaatst. Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om toestemming te vragen aan je wettelijke voogd. Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd.

Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies van onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt ook klikken op Facebook-pixel uitschakelen om toekomstige detectie door de Facebook-pixel op deze website te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. U kunt het gebruik van cookies door externe aanbieders zoals Facebook ook deactiveren op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

 

8. Reviewherinneringen per e-mail verzenden Reviewherinnering door Trustpilot

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str (www.trustedshops.de ) zodat ze je per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

 

9. Gegevensverwijdering en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in EU-regelgeving, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract.
Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

10. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer.
De volgende gegevens worden hier verzameld:

  • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • De internetprovider van de gebruiker
  • Het IP-adres van de gebruiker
  • Datum en tijd van toegang
  • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bezoekt
  • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

11. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten: in overeenstemming met artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt voor de daar gespecificeerde omvang; overeenkomstig artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te vragen; overeenkomstig artikel 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking vereist is - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; - om te voldoen aan een wettelijke verplichting; - noodzakelijk is om redenen van algemeen belang of - om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; overeenkomstig artikel 18 AVG heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, voor zover - de juistheid van de gegevens door u wordt betwist; - de verwerking is onrechtmatig maar u verzet zich tegen het wissen ervan; - wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of - u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG; overeenkomstig artikel 20 AVG het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken; volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze vestigingsplaats. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van een eventueel gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan contact op met:

mikono.afrika UG,
Heinrich Klassen,
Plantagenstraße 8, 13347 Berlijn
jassen@mikono.africa

******************************************************* ******************

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie. Nadat u uw recht van bezwaar heeft uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdediging van dient rechtsvorderingen. Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

******************************************************* ******************

★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★

onze bestsellers

Bomberjack 'Moyo'

Winkelen onderneming

Bomberjack 'Kizunguzungu'

Winkelen onderneming

Bomberjack 'Muziki'

Winkelen onderneming

Elegante zakelijke kimono 'Dalili'

Winkelen onderneming

Bomberjack 'Pembe'

Winkelen onderneming

Jas met knoopsluiting en kraag 'Mwangaza'

Winkelen onderneming